На головну
На головну Загальна характеристика Структура ОДЛ

Загальна характеристика
діяльності обласної дитячої лікарні.

Обласна дитяча лікарня згідно наказу МОЗ України від 8.06.01 року № 222 є самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативну поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області, центром організаційно-медичного керівництва дитячими лікувально-профілактичними закладами (відділеннями), розташованими на території області, базою спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу.
Лікарня знаходиться у безпосередньому підпорядкуванні управління охорони здоров`я обласної державної адміністрації.
Серед основних завдань ОДЛ слід відмітити:
Забезпечення безкоштовною, в повному обсязі, висококваліфікованою стаціонарною і поліклінічною (консультативною) медичною допомогою дитячого населення області віком від 0 до
18 років за профілем відповідно до спеціалізації ліжкового фонду і консультативного прийому за направленням лікарів районних, міських та інших лікувальних закладів з метою уточнення діагнозу і надання спеціалізованої допомоги.
02Надання екстренної невідкладної медичної допомоги при гострих і раптових станах, незалежно від місця проживання і віку дитини.
Організація і надання кваліфікованої екстренної і реанімаційної медичної допомоги дітям, які перебувають в стаціонарах області, із залученням лікарів-спеціалістів всіх лікувально-профілактичних закладів.
Проведення виїзних або заочних консультацій кваліфікованими дитячими лікарями-спеціалістами лікувально-профілактичних закладів області, працівниками вищих закладів освіти, післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів.
Проведення планових виїздів в сільську місцевість області з метою надання організаційно - методичної допомоги (консультації хворих дітей, практична допомога лікарям при диспансеризації).
Планування і координація лікувально-профілактичної і організаційно-методичної роботи, яка проводиться (в т.ч. планові виїзди) дитячими спеціалістами всіх обласних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів (лікарень, диспансерів та ін.) на території області.
../imidge/17_smol.jpgАпробація і впровадження в практику роботи лікувально-профілактичних закладів області сучасних методів і засобів діагностики і лікування хворих дітей.
Розвиток і удосконалення організаційних форм амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям, наступності обстеження і етапного лікування хворих дітей.
Вивчення безпосередніх і віддалених результатів ефективності поліклінічної і стаціонарної допомоги дітям.
Організація, керівництво і контроль за поставкою і рівнем статистичного обліку і звітності у підвідомчих дитячих лікувально-профілактичних закладах (відділеннях) області.
Аналіз якісних показників стану медичної допомоги дітям як в окремих адміністративних районах, так і в цілому по області, розробка заходів щодо усунення виявлених недоліків.
Розробка заходів, спрямованих на підвищення рівня і покращення якості медичної допомоги дитячому населенню на підставі аналізу захворюваності, летальності, дитячої смертності в області.
Надання лікувально-профілактичним закладам організаційно-методичної і практичної допомоги з метою реалізації розроблених заходів.
04Розробка пропозицій про раціональне використання ліжкового фонду, призначеного для лікування дітей в різних типах лікувально-профілактичних закладів області і здійснення статистичного контролю за використанням ліжок.
Вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих лікувально-профілактичних закладів з метою організації медичної допомоги дітям. Своєчасне засвоєння і впровадження в практику роботи стаціонару лікарні і консультативної поліклініки сучасних методів і засобів діагностики та лікування.
Широке застосування в комплексній терапії лікувального харчування, фізичних методів лікування і лікувальної фізкультури, а також інших методів відновного лікування.

05

         Спеціалізація і вдосконалення на курсах інформації і стажування на робочих місцях дитячих лікарів і  середнього медичного персоналу сільських і міських лікувально-профілактичних закладів області. 

Забезпечення умов для проведення спеціалізації і підвищення кваліфікації  на базі лікарні лікарів і середнього медичного персоналу дитячих  лікувально-профілактичних закладів області.
Надання методичної допомоги і здійснення контролю за станом  навчально-виховної роботи з дітьми в стаціонарах і дитячих санаторіях.
    Організація і проведення санітарно-просвітньої роботи серед батьків і   дітей  старшого віку. Організаційно - методична робота щодо організації  медичної допомоги дітям в школах і дитячих дошкільних закладах.

На головну наверх Структура ОДЛ